21. juni 2023

Ringgården, Silkeborg

Vi har lavet aftale med Enemærke & Petersen a/s om malerarbejdet på AB Ringgården Afd. 2 & 95, Silkeborg. Det drejer sig om Renovering og ombygninger af boliger, erhverv og fælles lokaler samt terrænarbejder. Boliger ombygges i forskellige typer som tilgængelighedsboliger, sammenlægningsboliger og moderniseringsboliger og tagboliger.