15. september 2023

Om- og tilbygning til Børnehave i Tjørring

I Entrepriseafdeling har vi underskrevet kontrakt med Herning kommune om Projektet ” Solstrålen” som består i etablering af to tilbygninger til henholdsvis krybberum og børnehavestue, samt delvis ombygning af eksisterende faciliteter. Derudover skal der etableres nyt ventilations og ABA-anlæg i hele bygningen, samt ny tagbelægning.