13. oktober 2017

Herningsholmskolen - nye udeopholdsarealer

Herningsholmskolen i Herning forskønnes i 2017 0g 2018 med nye ankomstarealer, parkeringsarealer og legepladser til alle aldersgrupper. Penta Byg har vundet opgaven - og kontrakten er skrevet og arbejdet opstartet. Samtidig med denne store investering i forskønnelse af skolen og opgradering af alle udeopholdsarealer udføres der renovering og nybygning af toiletter i skolegården. Når alle disse arbejder alligevel udføres sker der samtidig også en kloakseparering og klimatilpasning med nødvendige forsinkelsesbassiner på regnvandet. KPF Arkitekter og Viborg Ingeniørerne har udarbejdet projektgrundlaget.