03. maj 2018

Dobbelthuse - Tulipgrunden, Brabrand

Det går raskt fremad, og elementerne er nu rejst på den første etape. Nu pågår skalmuring og lukning af bygningerne, således vi kan når frem til indvendig færdiggørelse efter sommerferien.

Value cannot be null. Parameter name: source