23. maj 2022

3 nye sager i Enterpriseafdelingen

I Entrepriseafdeling er der inden for de seneste måneder opstartet tre nyt projekter. Vi opstartet på nyt domicil til Ikast Fysioterapeut, børnehaven Børneby Øster for Ikast kommune samt udvidelse af Plejehjemmet Vesterled for Herning kommune. Ikast Fysioterapi kommer til at bestå af 1600 m² ny bygning med 20 behandlingslokaler og træningssale. Børneby Øster er en ny integreret institution med både vuggestue, børnehave og special børnehave. Vesterled er en tilbygning til eksisterende plejehjem i Herning. Plejehjemmet udvides med 16 boliger og lokaler til hjemmeplejen.