Seneste nyhed

19. maj 2020

Penta Byg vinder totalentreprise

Penta Byg har sammen med GPP Arkitekter og LB Consult vundet om- og tilbygningen af Asp Friplejehjem. Projektet omfatter delvis nedrivning af eksisterende plejehjem, ombygning af de bevarede arealer og tilbygning med 27 nye og tidssvarende plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Vi glæder os over endnu engang at kunne få lov til at bygge for og samarbejde med Danske Diakonhjem og bygherrerådgiveren Erik Arkitekter.

Tidligere nyheder

19. maj 2020

Indgår samarbejdsaftale og vinder hovedentreprise i Silkeborg

I forbindelse med opførelse af 15 nye ungdomsboliger midt i Silkeborg har Penta Byg har indgået en samarbejdsaftale med Tømrerfirmaet Smith og vundet opgaven. Bygherre, Vemmelund Ejendomme, står for nedrivning af eksisterende bygning. Efterfølgende skal Penta Byg i samarbejde med Tømrerfirmaet Smith stå for opførelsen af projektet, som består af en ejendom i 5 etager og garageanlæg i gården. Bygherrerådgiver og arkitekt på projektet er Laban Arkitekter.

19. maj 2020

6 nye projekter i Malerafdelingen

Malerafdelingen har indgået aftale om udførelse af malerarbejdet på følgende projekter: - Åbyen byggefelt B i Århus, 117 almene + 62 private boliger, for AL2Bolig og JCN Bolig A/S - Ny Daginstitution i Nye for Århus Kommune - Plejecenter Krebsehusene, 104 Plejeboliger, for Esbjerg Kommune - Hviidsminde Kolding, 75 boliger, for Birch Ejendomme - Tegl 4 i Silkeborg, 99 boliger, for Birch Ejendomme - Kobbelvænget etape II + III Vejle, 117 boliger, for Birch Ejendomme

20. november 2019

Rosenholm - Nyt projekt for Herning Kommune

Penta Byg A/S har vundet en tilbygning med 10 boliger og 3 aflastningsplader i hovedentreprise. Projektet er en tilbygning til Rosenholm, som er et bo- og aktivitetstilbud i Herning Kommune. Bygningen er snart lukket og klar til indendørsarbejde i vinterperioden. Den nye tilbygning forventes klar til ibrugtagning i sommeren 2020.

20. november 2019

3 Nye kontrakter underskrevet i maler afdelingen på en uge

- Vi skal udføre malerarbejdet i Lejlighedskomplekset på Finlandsgade i Ikast for JFP Murer og Tømrer A/S. Lejlighederne opføres for Bomidtvest og Thygesen Textile Group og skal være klar til jul 2020. - Vi har også underskrevet kontrakt med JCN Bolig A/S på Åbyen II byggefelt D. Projektet består af fem byggefelter. Vi er allerede i gang med malerarbejdet på byggefelt A. - ”Haverne” i Jelling er 57 boliger i tre forskellige størrelser 80m2, 95m2 og 105m2, som vi skal male for Skibbild entreprise A/S. Projektet forventer opstart i oktober 2019 og færdig til aflevering i december 2020.

19. september 2019

2 rejsegilder på samme uge.

For Herning Kommune er vi ved at lave en ny genbrugsplads, med tilhørende mandskabsbygning inkl. en lille butik til genbrug. I Jelling har vi lavet kontrakt med lægerne om et nyt lægehus på 581 m² med 8 konsultationsrum. Projektet forventes færdig i marts 2020 Projekterne havde rejsegilde med bare 2 dages mellemrum.

16. august 2019

Flegmade Vejle, etape 1

Penta Byg A/S har underskrevet maler fagentreprisekontrakt på Flegmade. Kontrakten omhandler malerarbejdet på 112 af ialt 228 nye kvalitets boliger i hjertet af Vejle, få hundrede meter fra Musikhuset, Byparken, Campusområdet og gågaden.

16. maj 2019

Ny Genbrugsplads, Herning

Fremad går det på Mørupvej med den nye genbrugsplads. Den gamle mandskabsbygning er nedbrudt og soklen er støbt til den nye. Næste skridt er, at terrændækket skal støbes og elementerne rejses. Projektet er 14000m² ny plads og med en mandskabsbygning på 1200m²

16. maj 2019

2 kontrakter underskrevet i malerafdelingen

66 ungdomsboliger Vejle, som skal bygges for AAB. Aftalen er lavet med KPC som er totalentreprenør. Det er i alt et byggeri på 3155 m² som ligger på Havneparken 16 og Danmarksgade 1 i Vejle. Derudover har vi underskrevet kontrakt med Adsbøll Entreprise, som er totalentreprenør på projektet 120 boliger i Silkeborg, Bredhøj. Byggeriet består af 4 blokke med 30 boliger i hver.

12. februar 2019

26 dobbelthuse og 80 rækkehuse på Tulipgrunden i Brabrand

Raske går det fremad med etape 2. Nogle af rækkehusene er klar til maler. Andre er elementerne færdig rejst og resterende færdig støbt i slutning af februar. Etage 1: De første dobbelthuse er klar til indflytning 1. marts. Resten er klar 1. juni.

12. februar 2019

Kontrakter underskrevet i malerentreprisen på Nordlandet og Teglparken

Teglparken: Er 64 almene boliger på nabogrunder. 8 rækkehuse i 2 etager med både 1,2- og 4 rums boliger på 40-113 m². Nordlandet: Er 74 boliger i Risskov. Boligerne er varierende i størrelsen fra 50-128 m². 6 bygninger fra 2 – 4 etager.

20. november 2018

Underskrevet kontrakt med DCA i fagenterprise

Penta byg skal udføre alt malerarbejde på det nye Demens – og hjerne Centrum Aarhus. Projektet forventes start i Januar 2019 og slut i November 2020. 16.042 m² fordelt på 3 plan, på Skovvangsvej, 8200 Århus. Det bliver hjem for 125 mennesker med demens

17. oktober 2018

Dobbelthuse og Rækkehuse på Tulipgrunden, Brabrand

Første Dobbelthus står snart klar til godkendelse på etape 1. Raskt går det fremad med etape 2, hvor vi er godt i gang med at rejse elementer på rækkehusene.

16. oktober 2018

Billigst på Teglparken i malerfaget

På nabogrunden her i Herning, skal der bygges 64 almene boliger. 8 rækkehuse i 2 etager med både 1, 2 - og 4 rums boliger på 40 – 113 m². Projektet rummer ca. 3.929 m² og forventes at være påbegyndt i starten af det nye år.

16. oktober 2018

Kontrakt underskrevet med DMJX på malerfagenterprise

Danmarks Medie – og Journalisthøjskole Campus Katrinebjerg 8. 200 m² bygning med 4000 m² p-kælder. Byggeriet skal rumme undervisnings- og studiefaciliteter med auditorier, studiebokse og kontorer - til mediecenter, kantine, studiecafé og bibliotek. Derudover skal byggeriet indeholde parkeringskælder i 2 niveauer, atrium og tagterrasser.

15. august 2018

Landia, Lem

Penta Byg A/S har indgået aftale med ”Jakobsen og Blindkilde” om at udføre malerarbejdet på Administrationsbygning Landia i Lem. Byggesagen omfatter både til - og ombygning af Landia.

03. maj 2018

Dobbelthuse - Tulipgrunden, Brabrand

Det går raskt fremad, og elementerne er nu rejst på den første etape. Nu pågår skalmuring og lukning af bygningerne, således vi kan når frem til indvendig færdiggørelse efter sommerferien.

19. april 2018

Malerafdelingen skriver kontrakt på 48 boliger i Middelfart

Penta Byg A/S har indgået aftale med STB Byg A/S om at udføre malerarbejdet på 28 familieboliger og 20 små almene boliger på Skrillingevej i Middelfart. Bygherre er Boligforeningen Lillebælt

02. februar 2018

Højgårdskolen - Engbjergskolen - Tagrenovering

Herning Kommune udfører en løbende opdatering af bygningsmassen. Denne gang er opgaven at udføre tagrenovering på Engbjergskolen i Snejbjerg og Højgårdskoen i Lind. Skolebygningerne er oprindeligt opført i samme byggestil. Opgaven udføres i hovedentreprise efter vundet indbudt licitation

01. februar 2018

Licitation vundet i malerafdelingen

Århus Universitet opfører 7000 m² nye undervisningsfaciliteter, beliggende på Agro Food Park 40, 8200 Århus N. Penta Byg A/S er indstillet til at skulle udføre malerentreprisen

05. januar 2018

Fællesbo, Kastanievej, Sunds

Penta Byg A/S vandt licitationen på maler fagentreprisen. Projektet består af 26 almene Energiboliger

06. december 2017

Grundstensnedlæggelse på Tulipgrunden, Brabrand

- Så kan vi komme igang!

10. november 2017

Kontrakt på Nørre Boulevard Skole i hus

Malerafdeling har skrevet kontrakt på udførelse af malerarbejdet på Nørre Boulevard Skole i Holstebro. Malerarbejdet skal udføres i vinteren/foråret 2018. Byggesagen omfatter til- og ombygning af Nørre Boulevard Skole. Der udføres nedrivning af eksisterende lave flade tage, lette facader mv., udskiftning af døre og vinduer, samt om disponering af eksisterende lokaler. Der etableres nybygning i 2 etager, nyt højt tagflade og nye rumelementer med siddetrapper

08. november 2017

Malerafdeling skriver kontrakt på "Museumsparken"

Trøstrup Vænge ApS opfører 20 boliger med et samlet bruttoetageareal på 2,522 m² Penta Byg A/S udfører malerentreprisen for JFP A/S, som opfører projektet i totalentreprise

13. oktober 2017

Herningsholmskolen - nye udeopholdsarealer

Herningsholmskolen i Herning forskønnes i 2017 0g 2018 med nye ankomstarealer, parkeringsarealer og legepladser til alle aldersgrupper. Penta Byg har vundet opgaven - og kontrakten er skrevet og arbejdet opstartet. Samtidig med denne store investering i forskønnelse af skolen og opgradering af alle udeopholdsarealer udføres der renovering og nybygning af toiletter i skolegården. Når alle disse arbejder alligevel udføres sker der samtidig også en kloakseparering og klimatilpasning med nødvendige forsinkelsesbassiner på regnvandet. KPF Arkitekter og Viborg Ingeniørerne har udarbejdet projektgrundlaget.

15. september 2017

Malerafdeling har skrevet kontrakt på 76 boliger i Silkeborg

Penta Byg A/S har indgået aftale med JFP A/S om at udføre malerarbejdet på 76 boliger i Sydbyen Silkeborg. Malerarbejdet skal udføres fra september 2017 til maj 2018

18. august 2017

Malerafdelingen afleverer Sønderlandsskolen

Penta Bygs Malerafdeling har til skoleårets begyndelse afleveret malerentreprisen i forbindelse med Holstebro Kommunes opgradering af Sønderlandsskolen i Holstebro. Projektet var på 11000 m² og arbejdet har strukket sig over de seneste to år.

21. juli 2017

Penta Byg får ny hjemmeside

Efter et langt tilløb har vi fået fornyet vores hjemmeside. Tak til Binær ApS.

30. juni 2017

Ny opgave for Herning Kommune

For Herning Kommune opfører vi i 2017-2018 ny institution Galaxen og mindre renoveringer på Brændgårdskolen i Herning Midtby. Herved får området et mere sammenhængende tilbud til børnene i nærområdet. Samtidig med dette projekt udføres også på fornyelse af børnenes legepladsarealer således at skolens tilbud til børnene får et stort løft hvad angår udeliv i frikvaterer og SFO-tid. I tilknytning til opgaven er ligeledes kloakseparering for skolen, således Brændgårdskolen er klar når kloaknettet i området fornyes de kommende år. Opgaven udføres i hovedentreprise. Projektets rådgivere er KPF Arkitekter og Midtconsult.

29. juni 2017

80 rækkehuse og 26 dobbelthuse, Brabrand

Penta Byg A/S har sammen med A.Enggaard A/S udviklet rækkehuse og dobbelthuse og opfører disse i totalentreprise. Som rådgivere er valgt Aarstiderne Arkitekter og LB Consult. A.Enggaard A/S gennemfører en total fornyelse af det gamle industriområde på Høiriisgårdsvej med Tulip Slagteriet. Heraf kommer projektnavnet "Tulipgrunden". Grunden skal omdannes fra fabriksområde til et helt nyt boligområde med blandet byggeri - alment byggeri, private udlejningslejligheder, ejerlejligheder, rækkehuse og dobbelthuse. Den store grund opledes i forskellige "bydele" med hver sin boligtype. Ligeledes bevares en del af fabrikken som omdannes til f.eks. kommunal institution. Lokalplansprocessen har været lang og kompliceret. Projektet skulle være opstartet, men forventes nu at opstarte i andet halvår 2017.

30. maj 2017

Penta Byg vinder malerentreprisen på Teknisk Skole i Silkeborg

Denne opgave blev egentlig vundet for 2 år siden, men projektet blev sat i stå af forskellige grunde. Projektet går nu i gang og kontrakten på malerarbejdet er i hus.