Seneste nyhed

23. februar 2024

Holbergs - og Rahbeksvej Afd. 403

Kontrakt underskrevet med EMR på et renoveringsprojekt i Fredericia. Det omfatter 80 etageboliger samt 4 mellemhuse, hvor Penta Byg skal stå for alt malerarbejde.

Læs mere

Tidligere nyheder

Færgebyen, Hou

22. december 2023

Aftale underskrevet med LPH-byg om udførsel på malerarbejdet ved Færgebyen Hou. Projektet er opdelt i to etaper med henholdsvis 29 og 32 ejerlejligheder, erhvervslokaler og fælleshus. Lejlighedernes størrelse varierer ml. 99-145 kvm. Med et etageareal på 7500 m2. Byggeperioden formodes at vare i perioden 2023-2026.

Læs mere

Om- og tilbygning til Børnehave i Tjørring

16. november 2023

I Entrepriseafdeling har vi underskrevet kontrakt med Herning kommune om Projektet ” Solstrålen” som består i etablering af to tilbygninger til henholdsvis krybberum og børnehavestue, samt delvis ombygning af eksisterende faciliteter. Derudover skal der etableres nyt ventilations og ABA-anlæg i hele bygningen, samt ny tagbelægning.

Læs mere

2 malerkontrakter underskrevet med ”GMB Produktion ApS”

15. september 2023

Gartnerbakken i Hedensted er et nybyggede boligområde på 21.700 m2 med 71 rækkehuse. Der er et bredt udvalg af funktionelle boligtyper og størrelser. I Ullerslev kommer der 3 forskellige typer boliger i alt 89 stk. Projektet udføres på en grund på 48.135 m2 med bolig, skure, belægning samt 139 parkeringspladser.

Læs mere

Ringgården, Silkeborg

21. juni 2023

Vi har lavet aftale med Enemærke & Petersen a/s om malerarbejdet på AB Ringgården Afd. 2 & 95, Silkeborg. Det drejer sig om Renovering og ombygninger af boliger, erhverv og fælles lokaler samt terrænarbejder. Boliger ombygges i forskellige typer som tilgængelighedsboliger, sammenlægningsboliger og moderniseringsboliger og tagboliger.

Læs mere

82 boliger i Risskov

15. juni 2023

Penta byg har skrevet kontakt med CJ Group på projektet: Risskov Enghave. Projektet omhandler 82 boliger. Det samlede etageareal udgør i alt 6.780 m2 inkl. fælles adgangsveje. Dertil er der overdækket opbevaring, landskabeligt gårdrum og bearbejdning med beplantning og ophold rundt om og mellem bygningerne.

Læs mere

Agerbækshaver: 220 boliger

21. december 2022

Penta Byg A/S malerafdeling har indgået aftale med JCN Bolig A/S om udførelse af malerarbejdet på et samlet boligareal på 15.000 m2 på Agerbækshaver. Byggeriet udføres som rækkehuse i 3 plan, etageboliger/seniorboliger i op til 5 plan, samt ungdomsboliger i 3 plan. Bebyggelsen er med overdækket parkering med overliggende ”taghave”.

Læs mere

86 rækkehuse ved Kolding

21. december 2022

Birch Ejendomme opfører 86 lyse og energivenlige rækkehuse på Eegsvej i Sdr. Bjert, hvor vi har underskrevet kontrakt på malerenterprisen.

Læs mere

2 rejsegilder på samme dag

01. november 2022

I løbet af et år har vi ikke mange rejsegilder på projekter i entrepriseafdelingen, men den 29. september fik vi lov til at holde to på samme dag. Først fik vi lov til at hejse en krans på tilbygning på Vesterled Plejecenter i Herning og efterfølgende kunne vi fejre arbejdet på børnehaven Lysholdt i Ikast. Tak til bygherrer, rådgivere, underentreprenører og leverandører for samarbejdet på projekterne.

Læs mere

3 nye sager i Enterpriseafdelingen

23. maj 2022

I Entrepriseafdeling er der inden for de seneste måneder opstartet tre nyt projekter. Vi opstartet på nyt domicil til Ikast Fysioterapeut, børnehaven Børneby Øster for Ikast kommune samt udvidelse af Plejehjemmet Vesterled for Herning kommune. Ikast Fysioterapi kommer til at bestå af 1600 m² ny bygning med 20 behandlingslokaler og træningssale. Børneby Øster er en ny integreret institution med både vuggestue, børnehave og special børnehave. Vesterled er en tilbygning til eksisterende plejehjem i Herning. Plejehjemmet udvides med 16 boliger og lokaler til hjemmeplejen.

Læs mere

122 boliger Arresøvej, Risskov

17. maj 2022

Kontrakt er underskrevet i maleafdelingen med EMR. Udførelse af malerarbejdet på nybygning af boligblokke i Aarhus med 122 lejligheder på 5 etager. Selve byggeriet er påbegyndt januar 2022 med en beregnet byggeperiode på 21 måneder. Byggeriet omhandler et areal på 7922 m².

Læs mere

Aflevering af 2 børnehaver til Herning Kommune

04. maj 2022

Tilbygningerne til henholdsvis Højgaard Børnehus i Lind og Engblommen i Snejbjerg står nu færdig og er klar til aflevering. Højgaard Børnehus indeholder 35 børnehavepladser samt 15 vuggestuepladser. Engblommen rummer ca. 160 børnehave- og vuggestuebørn. Vi håber, at de nye lokaler bliver til glæde for både børn og personale.

Læs mere

Open Sky, Herning

28. marts 2022

Open Sky er et 12 etages projekt med 68 altan lejligheder - 7 forskellige typer. Penta Byg har vundet udførelsen af malerarbejdet på de 4815 m2 for Bo Godt Midtjylland.

Læs mere

Skovhaven, Fredericia

28. marts 2022

Endnu en kontrakt er underskrevet med Birch NPF Byg om udførelsen af maler arbejdet på 136 boliger i Fredericia. Projektet omhandler 9862 m2 og udføres i 2022-2023.

Læs mere

Storbylandsbyen II

25. januar 2022

Aftale i hus med JFP om malerarbejdet på Storbylandsby II. Byggeriet består af 40 boliger i 4 klynger, 1-2 etager beliggende på Oluf Palmes Allé i Århus N. Boligerne laves i 3 størrelser på 50, 60 og 90 m²

Læs mere

Solsikkevænget Silkeborg

03. december 2021

Kontrakt underskrevet med Skibbild Entreprise på malerarbejdet på Solsikkevænget i Silkeborg. 96 nye seniorboliger, som kommer til at bestå af en åben boligkarré på 4-6 etaer.

Læs mere

LilleNyHavn Skanderborg

03. december 2021

Malerafdelingen har indgået aftale med JCN Bolig på malerarbejdet af LilleNyHavn i Skanderborg - Et eksklusivt byggeri med 72 boliger i forskellige størrelser ml 70 og 220 m2, parkeringskælder samt en stueetage med småbutikker og evt. Restauranter.

Læs mere

Blå Rum

05. juli 2021

Penta Byg A/S har vundet projektet ”Blå Rum” ved Fuglsang Sø for Herning kommune. Blå Rum består af to bygninger, som vender i en vinkel mod hinanden og åbner op ned til søbredden. På den måde skabes et attraktivt uderum mellem bygningerne og søen. Faciliteterne skal både kunne bruges af lokale idrætsforeninger, skoler og institutioner samt lokale borgere og andre besøgende. Blå Rum indeholder en række grønne bæredygtigheds-elementer. For eksempel anvendes der vedligeholdelsesfrie, langtidsholdbare og miljøvenlige materialer i byggeriet. De bæredygtige løsninger skal være med til at inspirere andre byggerier til forenings- og rekreationsformål rundt omkring i Danmark. Vi forventer projektet færdig til sommeren 2021.

Læs mere

Dybkærskolen og Rantzausbakke - Engen

02. juli 2021

Silkeborg kommune har netop afholdt licitation på 10.205 m² nyt skolebyggeri på Arensdalsvej i Silkeborg. Penta Byg A/S var billigst på malerarbejdet, så vi ser frem til et godt samarbejde med Silkeborg kommune på denne sag. Derudover har Penta Byg A/S indgået aftale med Birch Ejendomme, om at udføre malerarbejdet på 169 boliger og et fælleshus på Rantzausbakke - Engen i Horsens.

Læs mere

Maler afdelingen har indgået 2 aftaler med Skibbild Enterprise.

19. april 2021

Frølundparken i Hammerum. 29 boliger. 16 to plans, samt 13 et plans boliger. Med et samlet etageareal på 5098 m². Strandengen i Herning. 89 Boliger. Boligerne vil blive opført som 2 punkthuse á 6 etager. Der opføres 3 forskellige boligtyper på hhv. 63, 75 og 86 m², med et samlet etageareal på 6400 m².

Læs mere

"Hattrick" Billigst for 3. gang i træk

18. december 2020

Penta Byg har vundet de 3 sidste licitationer, vi har været indbudt til, ved Herning Kommune. Først Højgård Børnehus i Lind, dernæst Blå Rum ved Fuglsang Sø og sidst Engblommen Daginstitution i Snejbjerg. Vi glæder os over et super godt samarbejde med Herning Kommune

Læs mere

335 nye boliger i ordrebogen

10. september 2020

Penta Byg A/S malerafdeling har indgået aftale med Birch Ejendomme om udførelse af malerarbejdet på 4 nye projekter: -Herningvej 100, Silkeborg. 130 boliger -Rantzausbakke, Horsens. 126 boliger -Nørrestrand 3, Horsens. 45 boliger -Nørrestrand 4, Horsens. 34 boliger.

Læs mere

Penta Byg vinder totalentreprise

19. maj 2020

Penta Byg har sammen med GPP Arkitekter og LB Consult vundet om- og tilbygningen af Asp Friplejehjem. Projektet omfatter delvis nedrivning af eksisterende plejehjem, ombygning af de bevarede arealer og tilbygning med 27 nye og tidssvarende plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Vi glæder os over endnu engang at kunne få lov til at bygge for og samarbejde med Danske Diakonhjem og bygherrerådgiveren Erik Arkitekter.

Læs mere

Indgår samarbejdsaftale og vinder hovedentreprise i Silkeborg

19. maj 2020

I forbindelse med opførelse af 15 nye ungdomsboliger midt i Silkeborg har Penta Byg har indgået en samarbejdsaftale med Tømrerfirmaet Smith og vundet opgaven. Bygherre, Vemmelund Ejendomme, står for nedrivning af eksisterende bygning. Efterfølgende skal Penta Byg i samarbejde med Tømrerfirmaet Smith stå for opførelsen af projektet, som består af en ejendom i 5 etager og garageanlæg i gården. Bygherrerådgiver og arkitekt på projektet er Laban Arkitekter.

Læs mere

6 nye projekter i Malerafdelingen

19. maj 2020

Malerafdelingen har indgået aftale om udførelse af malerarbejdet på følgende projekter: - Åbyen byggefelt B i Århus, 117 almene + 62 private boliger, for AL2Bolig og JCN Bolig A/S - Ny Daginstitution i Nye for Århus Kommune - Plejecenter Krebsehusene, 104 Plejeboliger, for Esbjerg Kommune - Hviidsminde Kolding, 75 boliger, for Birch Ejendomme - Tegl 4 i Silkeborg, 99 boliger, for Birch Ejendomme - Kobbelvænget etape II + III Vejle, 117 boliger, for Birch Ejendomme

Læs mere

Rosenholm - Nyt projekt for Herning Kommune

20. november 2019

Penta Byg A/S har vundet en tilbygning med 10 boliger og 3 aflastningsplader i hovedentreprise. Projektet er en tilbygning til Rosenholm, som er et bo- og aktivitetstilbud i Herning Kommune. Bygningen er snart lukket og klar til indendørsarbejde i vinterperioden. Den nye tilbygning forventes klar til ibrugtagning i sommeren 2020.

Læs mere

3 Nye kontrakter underskrevet i maler afdelingen på en uge

20. november 2019

- Vi skal udføre malerarbejdet i Lejlighedskomplekset på Finlandsgade i Ikast for JFP Murer og Tømrer A/S. Lejlighederne opføres for Bomidtvest og Thygesen Textile Group og skal være klar til jul 2020. - Vi har også underskrevet kontrakt med JCN Bolig A/S på Åbyen II byggefelt D. Projektet består af fem byggefelter. Vi er allerede i gang med malerarbejdet på byggefelt A. - ”Haverne” i Jelling er 57 boliger i tre forskellige størrelser 80m2, 95m2 og 105m2, som vi skal male for Skibbild entreprise A/S. Projektet forventer opstart i oktober 2019 og færdig til aflevering i december 2020.

Læs mere

Flegmade Vejle, etape 1

16. august 2019

Penta Byg A/S har underskrevet maler fagentreprisekontrakt på Flegmade. Kontrakten omhandler malerarbejdet på 112 af ialt 228 nye kvalitets boliger i hjertet af Vejle, få hundrede meter fra Musikhuset, Byparken, Campusområdet og gågaden.

Læs mere

Ny Genbrugsplads, Herning

16. maj 2019

Fremad går det på Mørupvej med den nye genbrugsplads. Den gamle mandskabsbygning er nedbrudt og soklen er støbt til den nye. Næste skridt er, at terrændækket skal støbes og elementerne rejses. Projektet er 14000m² ny plads og med en mandskabsbygning på 1200m²

Læs mere

2 kontrakter underskrevet i malerafdelingen

16. maj 2019

66 ungdomsboliger Vejle, som skal bygges for AAB. Aftalen er lavet med KPC som er totalentreprenør. Det er i alt et byggeri på 3155 m² som ligger på Havneparken 16 og Danmarksgade 1 i Vejle. Derudover har vi underskrevet kontrakt med Adsbøll Entreprise, som er totalentreprenør på projektet 120 boliger i Silkeborg, Bredhøj. Byggeriet består af 4 blokke med 30 boliger i hver.

Læs mere

26 dobbelthuse og 80 rækkehuse på Tulipgrunden i Brabrand

12. februar 2019

Raske går det fremad med etape 2. Nogle af rækkehusene er klar til maler. Andre er elementerne færdig rejst og resterende færdig støbt i slutning af februar. Etage 1: De første dobbelthuse er klar til indflytning 1. marts. Resten er klar 1. juni.

Læs mere

Kontrakter underskrevet i malerentreprisen på Nordlandet og Teglparken

12. februar 2019

Teglparken: Er 64 almene boliger på nabogrunder. 8 rækkehuse i 2 etager med både 1,2- og 4 rums boliger på 40-113 m². Nordlandet: Er 74 boliger i Risskov. Boligerne er varierende i størrelsen fra 50-128 m². 6 bygninger fra 2 – 4 etager.

Læs mere

Underskrevet kontrakt med DCA i fagenterprise

20. november 2018

Penta byg skal udføre alt malerarbejde på det nye Demens – og hjerne Centrum Aarhus. Projektet forventes start i Januar 2019 og slut i November 2020. 16.042 m² fordelt på 3 plan, på Skovvangsvej, 8200 Århus. Det bliver hjem for 125 mennesker med demens

Læs mere

Dobbelthuse og Rækkehuse på Tulipgrunden, Brabrand

17. oktober 2018

Første Dobbelthus står snart klar til godkendelse på etape 1. Raskt går det fremad med etape 2, hvor vi er godt i gang med at rejse elementer på rækkehusene.

Læs mere

Billigst på Teglparken i malerfaget

16. oktober 2018

På nabogrunden her i Herning, skal der bygges 64 almene boliger. 8 rækkehuse i 2 etager med både 1, 2 - og 4 rums boliger på 40 – 113 m². Projektet rummer ca. 3.929 m² og forventes at være påbegyndt i starten af det nye år.

Læs mere

Kontrakt underskrevet med DMJX på malerfagenterprise

16. oktober 2018

Danmarks Medie – og Journalisthøjskole Campus Katrinebjerg 8. 200 m² bygning med 4000 m² p-kælder. Byggeriet skal rumme undervisnings- og studiefaciliteter med auditorier, studiebokse og kontorer - til mediecenter, kantine, studiecafé og bibliotek. Derudover skal byggeriet indeholde parkeringskælder i 2 niveauer, atrium og tagterrasser.

Læs mere

Landia, Lem

15. august 2018

Penta Byg A/S har indgået aftale med ”Jakobsen og Blindkilde” om at udføre malerarbejdet på Administrationsbygning Landia i Lem. Byggesagen omfatter både til - og ombygning af Landia.

Læs mere

Dobbelthuse - Tulipgrunden, Brabrand

03. maj 2018

Det går raskt fremad, og elementerne er nu rejst på den første etape. Nu pågår skalmuring og lukning af bygningerne, således vi kan når frem til indvendig færdiggørelse efter sommerferien.

Læs mere

Malerafdelingen skriver kontrakt på 48 boliger i Middelfart

19. april 2018

Penta Byg A/S har indgået aftale med STB Byg A/S om at udføre malerarbejdet på 28 familieboliger og 20 små almene boliger på Skrillingevej i Middelfart. Bygherre er Boligforeningen Lillebælt

Læs mere

Højgårdskolen - Engbjergskolen - Tagrenovering

02. februar 2018

Herning Kommune udfører en løbende opdatering af bygningsmassen. Denne gang er opgaven at udføre tagrenovering på Engbjergskolen i Snejbjerg og Højgårdskoen i Lind. Skolebygningerne er oprindeligt opført i samme byggestil. Opgaven udføres i hovedentreprise efter vundet indbudt licitation

Læs mere

Licitation vundet i malerafdelingen

01. februar 2018

Århus Universitet opfører 7000 m² nye undervisningsfaciliteter, beliggende på Agro Food Park 40, 8200 Århus N. Penta Byg A/S er indstillet til at skulle udføre malerentreprisen

Læs mere

Fællesbo, Kastanievej, Sunds

05. januar 2018

Penta Byg A/S vandt licitationen på maler fagentreprisen. Projektet består af 26 almene Energiboliger

Læs mere

Grundstensnedlæggelse på Tulipgrunden, Brabrand

06. december 2017

- Så kan vi komme igang!

Læs mere

Kontrakt på Nørre Boulevard Skole i hus

10. november 2017

Malerafdeling har skrevet kontrakt på udførelse af malerarbejdet på Nørre Boulevard Skole i Holstebro. Malerarbejdet skal udføres i vinteren/foråret 2018. Byggesagen omfatter til- og ombygning af Nørre Boulevard Skole. Der udføres nedrivning af eksisterende lave flade tage, lette facader mv., udskiftning af døre og vinduer, samt om disponering af eksisterende lokaler. Der etableres nybygning i 2 etager, nyt højt tagflade og nye rumelementer med siddetrapper

Læs mere

Malerafdeling skriver kontrakt på "Museumsparken"

08. november 2017

Trøstrup Vænge ApS opfører 20 boliger med et samlet bruttoetageareal på 2,522 m² Penta Byg A/S udfører malerentreprisen for JFP A/S, som opfører projektet i totalentreprise

Læs mere

Herningsholmskolen - nye udeopholdsarealer

13. oktober 2017

Herningsholmskolen i Herning forskønnes i 2017 0g 2018 med nye ankomstarealer, parkeringsarealer og legepladser til alle aldersgrupper. Penta Byg har vundet opgaven - og kontrakten er skrevet og arbejdet opstartet. Samtidig med denne store investering i forskønnelse af skolen og opgradering af alle udeopholdsarealer udføres der renovering og nybygning af toiletter i skolegården. Når alle disse arbejder alligevel udføres sker der samtidig også en kloakseparering og klimatilpasning med nødvendige forsinkelsesbassiner på regnvandet. KPF Arkitekter og Viborg Ingeniørerne har udarbejdet projektgrundlaget.

Læs mere

Malerafdeling har skrevet kontrakt på 76 boliger i Silkeborg

15. september 2017

Penta Byg A/S har indgået aftale med JFP A/S om at udføre malerarbejdet på 76 boliger i Sydbyen Silkeborg. Malerarbejdet skal udføres fra september 2017 til maj 2018

Læs mere

Malerafdelingen afleverer Sønderlandsskolen

18. august 2017

Penta Bygs Malerafdeling har til skoleårets begyndelse afleveret malerentreprisen i forbindelse med Holstebro Kommunes opgradering af Sønderlandsskolen i Holstebro. Projektet var på 11000 m² og arbejdet har strukket sig over de seneste to år.

Læs mere

Penta Byg får ny hjemmeside

21. juli 2017

Efter et langt tilløb har vi fået fornyet vores hjemmeside. Tak til Binær ApS.

Læs mere

Ny opgave for Herning Kommune

30. juni 2017

For Herning Kommune opfører vi i 2017-2018 ny institution Galaxen og mindre renoveringer på Brændgårdskolen i Herning Midtby. Herved får området et mere sammenhængende tilbud til børnene i nærområdet. Samtidig med dette projekt udføres også på fornyelse af børnenes legepladsarealer således at skolens tilbud til børnene får et stort løft hvad angår udeliv i frikvaterer og SFO-tid. I tilknytning til opgaven er ligeledes kloakseparering for skolen, således Brændgårdskolen er klar når kloaknettet i området fornyes de kommende år. Opgaven udføres i hovedentreprise. Projektets rådgivere er KPF Arkitekter og Midtconsult.

Læs mere

80 rækkehuse og 26 dobbelthuse, Brabrand

29. juni 2017

Penta Byg A/S har sammen med A.Enggaard A/S udviklet rækkehuse og dobbelthuse og opfører disse i totalentreprise. Som rådgivere er valgt Aarstiderne Arkitekter og LB Consult. A.Enggaard A/S gennemfører en total fornyelse af det gamle industriområde på Høiriisgårdsvej med Tulip Slagteriet. Heraf kommer projektnavnet "Tulipgrunden". Grunden skal omdannes fra fabriksområde til et helt nyt boligområde med blandet byggeri - alment byggeri, private udlejningslejligheder, ejerlejligheder, rækkehuse og dobbelthuse. Den store grund opledes i forskellige "bydele" med hver sin boligtype. Ligeledes bevares en del af fabrikken som omdannes til f.eks. kommunal institution. Lokalplansprocessen har været lang og kompliceret. Projektet skulle være opstartet, men forventes nu at opstarte i andet halvår 2017.

Læs mere

Penta Byg vinder malerentreprisen på Teknisk Skole i Silkeborg

30. maj 2017

Denne opgave blev egentlig vundet for 2 år siden, men projektet blev sat i stå af forskellige grunde. Projektet går nu i gang og kontrakten på malerarbejdet er i hus.

Læs mere