Sønderlandsskolen Holstebro

Projekt detaljer

Sønderlandsskolen Holstebro

Adresse Sønder Alle 25, 7500 Holstebro
Areal 11.000 m2
År 2016-2017
Rådgivere Søren Andersen Arkitekter A/S Holstebro
Bygherre Holstebro Kommune
Entreprenør Licitation Fagentreprise