Kirkehus ved Tarm Kirke

Projekt detaljer

Kirkehus ved Tarm Kirke

Adresse Kirkevej, Tarm
Areal 530 m2
År 2015
Rådgivere Peter Villadsens Tegnestue
Bygherre Tarm Menighedsråd

Ved Tarm Kirke opførtes nyt Kirkehus i 2015. Hermed fik menigheden og ansatte opfyldt en længe næret ønske om tidssvarende rammer.

Bygningen rummer kirkekontor, undervisningslokaler og medarbejderfaciliteter for kirkens ansatte.

Med den unikke placering i sammenbygning med kirken kan lokalerne bruges i sammenhæng med arrangementerne i kirken.