Herningsholmskolen, Herning

Projekt detaljer

Herningsholmskolen, Herning

Adresse Sjællandsgade 86, 7400 Herning
Areal 740 m2
År 2016
Rådgivere Quattro Arkitekter
Bygherre Herning Kommune

Herning Kommune forbedrer løbende deres bygningsmasse. Herningsholmskolen har fået tilført tidssvarende bygninger til SFO og indskolingen. Bygningen er udført i harmoni med de øvrige omkringliggende bygninger med direkte adgang til nyanlagte udearealer. Byggeriet er udført i hovedentreprise.